วิธีปลูกต้นตะไคร้ ให้ได้ผลผลิตไว หน่อดกและขาวอวบ

วิธีปลูกต้นตะไคร้ ให้ได้ผลผลิตไว หน่อดกและขาวอวบ

วิธีทำ

เริ่มตั้งแต่การเตรียมต้นที่จะนำมาปลูก ควรต้น 8 เดือนขึ้นไป การปลูก ใช้ มี ด ตั ด ส่วน ร า ก กับใบ เหลือไว้ 30 ซม. เตรียมปลูกได้เลย

การปลูกตะไคร้นั้น ห ลุ ม ปลูก 25x25x25 ซม. แล้วใส่ ปุ๋ ย ค อ ก ผสมดิน รองหลุมพร้อมๆ ปลูกระยะ 1×1 ม. หลุมละ 2-4 ต้น แล้วจะได้ต้นตะไคร้ อวบและใหญ่

การดูแล

รดน้ำทุกวัน 1 เวลา การให้ ปุ๋ ย ควรให้หลังปลูก 1 เดือน และให้ครั้งต่อไป ห่างกัน 1 เดือน ปลูกไป 3 เดือนเริ่มเก็บผลผลิตได้

ภาพประกอบเนื้อหาจากอิเตอร์เน็ต
อ้างอิงข้อมูลจาก http://jo-workman.com/2019/10/01/kai/

 4,042 total views,  1 views today

About the author