วิธีปลูกต้นกระช่าย ให้ต้นงามไว เหง้าใหญ่ดกเร็ว ดูแลง่ายด้วย

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 • ชอบอากาศร้อนชื้น ดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวและดินลูกรัง
 • ปลูกในที่กลางแจ้ง

การเตรียมดินปลูกกระชาย

 • พรวนหรือขุดดินเพื่อให้ดินร่วนซุย
 • ถ้าดินระบายน้ำดี ไม่จำเป็นต้องยกร่อง

กระชาย สามารถขึ้นได้ดีในดินทุกชนิด โดยเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง การเตรียมดินควรไถพรวนตอนต้นฤดูฝน และควรมีการยกร่องปลูกโดยมีระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระหว่างต้น 30 ซม.

ฤดูการปลูกกระชาย

ปลูกในช่วงฤดูฝนปลายเดือน เมษายน-พฤษภาคมและจะเก็บหัวในช่วงฤดูหนาว คือปลายเดือน ธันวาคม-มกราคม ซึ่งช่วงดังกล่าวหัวจะแห้ง

การปลูกการเตรียมเหง้าพันธุ์กระชาย

 • คัดเลือก หัวพัน ธุ์ที่มีอายุ 7-9 เดือน มีตาสมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ม ลง ทำล า ย
 • แบ่งหัวพันธุ์โดยการ หั่ น ขนาดของเหง้าควรมีตาอย่างน้อย 3-5 ตาหรือแง่ง มีน้ำหนัก 15-50 กรัม
 • แช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อเตรียมไปนำปลูก

การปลูกกระชาย

 • ระยะระหว่างต้น และระหว่างแถว 30×30 ซม.
 • ขุดหลุมขนาด กว้าง x ย า ว x ลึก 15x15x15 ซม.
 • ใส่ปุ๋ยคอก รองก้นหลุมประมาณหลุมละ 200 กรัม ( 1 กระป๋องนม )
 • นำหัว พั น ธุ์ที่เตรียมไว้ลงปลูก กลบดินหนา 5 ซม.
 • คลุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าคาหน้าประมาณ 2 นิ้ว เพื่อป้องกันการงอกของ วัชพืช และรักษาความชื้นในดิน
 • รดน้ำให้ชุ่ม เช้า หรือ เย็น ก็พอ
 • การใส่ ปุ๋ย และกำจัดวัชพืช กระชายงอก ยาวประมาณ 5-10 ซม. ควรรีบทำการกำ จั ด วั ช พื ชและใส่ ปุ๋ ยควรพรวนดินกลบโคนแถว จนกว่าจะครบอายุ 6 เดือนที่สามารถขุดได้

ประโยชน์ดีๆของกระชาย

-บรรเทาอาการของโรคกระเ พาะอาหาร อักเสบ โดยเลือกทานรากของกระชายสดแบบไม่ต้องปอก เปลือก วันละ 3 มื้อก่อนอาหาร 15 นาที จะช่วยบรรเทาแสบกระเพ าะอาหารได้

-รักษา แ ผ ลในปาก กลั้ว ป า ก ด้วยกระชาย ปั่ น น้ำผสมเกลือเล็กน้อย กรองเอาแต่น้ำมาบ้วนปาก 3 วัน

-แก้ เชื้อราจากอาการต่างๆ เช่น คันหนังศี ร ษะ กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า โดยใช้น้ำมัน ที่ผสมกับผงกระชายมาทาบริเวณที่มีอาการ หรือผสม ย า สระผม เพื่อแก้อาการคันศีรษะ

-ลดน้ำตาลในเลือด โดย ปั้ น ผงกระชายที่ผสมกับน้ำผึ้งเป็นก้อนๆ ทานวันละ 3 ลูกก่อนนอน

-บำรุงกำลัง เป็น ยาอายุวัฒนะ ชะลอวัย แก้โรคนกเขาไม่ขัน โดยทานเป็นแคปซูลบรรจุผลกระชายแห้ง ทานวันละ 1 แคปซูล (250 มิลลิกรัม) ก่อนอาหารเช้า หรือจะใส่กระชายลงไปในเมนูอาหารที่ทานก็ได้

-บำรุง หัวใจ ดื่มน้ำอุ่นที่ชงด้วยผงกระชายแห้งจากส่วนราก และเหง้า 1 ช้อนชา

ภาพประกอบเนื้อหาจากอิเตอร์เน็ต
อ้างอิงข้อมูลจาก :

https://jo-workman.com/2020/04/19/kachy/

 4,044 total views,  2 views today

About the author