วิธีปลูกชะอม แต่ให้มียอดดก ตลอดทั้งปี ทำแค่นี้ยอดดกอวบ

วิธีปลูกชะอม แต่ให้มียอดดก ตลอดทั้งปี ทำแค่นี้ยอดดกอวบ

วิธีปลูก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการปลูกผักชะอมคือ ช่วงปลายเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝน เตรียมหลุมปลูกโดยการขุดหลุม ขนาด ลึก 15 ซม. กว้าง 15 ซม. รองหลุมด้วย ปุ๋ย เว้นระยะห่างต้น ประมาณ 1 ม. ทยอยนำต้นกล้าลงปลูกแล้วกลบหน้าดินลงไป นำวัสดุ ฟางข้าว หญ้า หรือแกลบ คลุมโคน ต้นกล้าไว้เพื่อรักษาความชื้น

เมื่อรดน้ำใส่ ปุ๋ย อายุ 3 เดือน ชะอมจะมีความสูง 2 ม. ช่วงนี้ ห้ามเด็ดยอดผักชะอมเด็ดขาด เพราะถ้าหากเด็ดยอดออกแล้ว ชะอมจะแตกยอดแขนงออก สูงเกินไปจะทำให้การเก็บผลผลิตได้ไม่สะดวก เมื่อยอดแขนงจะสูงเท่ากับต้นเดิม ให้ทำการโน้มกิ่ง ต้นไปยังอีกต้นใกล้เคียง ใช้ตอกมัดกิ่งติดกัน

จากนั้นจะทำสาวต้นชะอม คือการใช้ปุ๋ย สูตร 46-0-0 โดยนำปุ๋ย แช่ในน้ำในระดับเข้มข้นปุ๋ย จากนั้นกรองเอาแต่น้ำปุ๋ยเข้มข้น พ่นทางใบให้ใบร่วง โดยทำการพ่นช่วงเย็น พรุ่งนี้ใบผักชะอมจะมีสีดำ จนกระทั่ง 3 วันใบผักชะอมร่วงหมดต้น ปล่อยต้นชะอมไว้ 1 วัน รวมเป็น 4 วัน หลังจากนั้นพ่นด้วยน้ำเปล่า ช่วยให้ต้นชะอมออก ยอดใหม่ดกมากๆ

ภาพประกอบเนื้อหาจากอิเตอร์เน็ต
อ้างอิงข้อมูลจาก : http://jo-workman.com/2019/09/24/chaom/

 4,320 total views,  3 views today

About the author