ปุ๋ยสำหรับพืชมีกี่ชนิด และหลักการให้ปุ๋ยต้องทำอย่างไรให้สมดุลแก่พืช

ปุ๋ยและวิธีการให้ปุ๋ยแก่พืชผักผลไม้ ปุ๋ย เนื่องจากไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมที่มีอยู่ในดินถูกชะล้างได้ง่าย และพืชต้องการในปริมาณที่มากกว่าธาตุอื่นๆ ฉะนั้นดินมักขาดธาตุดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเติมลงไปเมื่อทำการเพาะปลูกเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพืช การเติมไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมนี้ทำได้โดยการใส่ปุ๋ยไปในดินปุ๋ยที่ใช้นี้แบ่งออกได้เป็น 4 ชนิดด้วยกันคือ ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นปุ๋ยที่เพิ่มอาหารให้แก่ดินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปุ๋ยสำเร็จรูปและปุ๋ยเดี่ยว ปุ๋ยเดี่ยว เป็นปุ๋ยที่มีอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว…

 2,363 total views,  3 views today

Continue Reading

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกในวงตาข่าย ทำเองง่ายๆ

การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกในวงตาข่ายทำเองง่ายๆ วิธีนี้ให้หาซื้อตาข่ายไนล่อน หรือตาข่ายเหล็กจากร้านวัสดุก่อสร้าง ถ้าซื้อมาสัก 3 เมตร ราคาประมาณ 100-150 บาท ก็จะทำวงเส้นผ่านศูนย์กลางได้ประมาณ 1 เมตร วงกว้างขนาดนี้จะเพื่อป้องกันกองปุ๋ยล้มเอียงได้วางเศษพืชสลับกับมูลสัตว์เป็นชั้น ๆ ลงไป ในสัดส่วนใบไม้ต่อมูลสัตว์ 3 ต่อ 1 แต่ถ้าเป็นฟางหรือหญ้าก็ 4 ต่อ 1 ใบไม้สดเปื่อยง่ายดี…

 4,752 total views,  4 views today

Continue Reading