กระเจี๊ยบเขียว ไม่ต้องปลูกมากมาย ใช้เทคนิคนี้ 2 ต้น ก็ดกเต็ม ประโยชน์เยอะด้วย

กระเจี๊ยบเขียว ไม่ต้องปลูกมากมาย ใช้เทคนิคนี้ 2 ต้น ก็ดกเต็ม ประโยชน์เยอะด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

เมล็ดกระเจี๊ยบ น้ำอุ่น ดินผสม ปุ๋ ย ค อ ก แก้วพลาสติกหรือภาชนะสำหรับเพาะเมล็ด

วิธีเพาะเมล็ด

นำน้ำอุ่นใส่ในแก้ว แล้วเอาเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวเขียวไปแช่ไว้ 1 ชม.

หลังจากน้ำดินที่ผสม ปุ๋ ย ค อ ก ใส่แก้วพลาสติกที่จะเพาะรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำเมล็ดมาปลูก

ประมาณ 15 วันสามารถย้ายลงไปปลูกในแปลงหรือกระถางได้

การปลูกลงแปลงก็ ขุ ด ห ลุ ม 15 *15 ซม. แล้วเอา ปุ๋ ย ค อ ก ผสม ดิน นำต้นกระเจี๊ยบเขียวลงปลูก

รดน้ำเช้า – เย็น และใส่ ปุ๋ ย ค อ ก สองอาทิตย์ครั้งประมาณ 30 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้

ภาพประกอบเนื้อหาจากอิเตอร์เน็ต
อ้างอิงข้อมูลจาก : https://jo-workman.com/2019/10/30/turgreen/

 19,168 total views,  2 views today

About the author